Nierbekkenontsteking bij kinderen

Een nierbekkenontsteking bij kinderen kan op alle leeftijden voorkomen, zo ook bij baby’s en (kleine) kinderen. Vaak zijn de symptomen bij het kind, een blaasontsteking en/of koorts. Bij een nierbekkenontsteking is de oorzaak een opstijgende infectie vanuit de blaas naar de hogere urinewegen (nierbekken). Deze ontsteking kan soms wel 7 a 10 dagen duren. Bij kinderen is er soms sprake van een aangeboren afwijking, waarbij het sluitmechanisme tussen blaas en urineleider (nog) niet goed werkt. Door het terugstromen van urine in de blaasontsteking kan dan een ontsteking ontstaan en worden ze ziek. Echter, de symptomen van een nierbekkenontsteking op jonge leeftijd zijn soms minder opvallend. In dit artikel gaan we nader in op die symptomen, de behandeling en de leeftijd van een kind in relatie tot nierbekkenontsteking.

 

Symptomen

Een ontstane nierbekkenontsteking bij kinderen geeft meestal binnen enkele uren klachten. Het kind krijgt pijn in een of beide zijden van de rug, op een plek net onder de ribben. Daarnaast kan er sprake zijn van (hoge) koorts en eventueel raken. Zoals gezegd kunnen de nierbekkenontsteking symptomen bij kinderen minder opvallend zijn. In sommige gevallen is er namelijk sprake van enkel (lichte) koorts. Indien de herkomst van de koorts niet kan worden achterhaald, moet men denken aan een nierbekkenontsteking. Via het onderzoeken van de urine kan hierover uitsluitsel worden gegeven.

 

Behandeling

Wanneer via onderzoek bij het kind een nierbekkenontsteking is vastgesteld, kan er worden begonnen met de behandeling. Essentieel is ervoor te zorgen dat de urine een goede doorstroming heeft. Dit betekent dat het kind voldoende zal moeten drinken, circa 6 tot 8 glazen per dag. Ook zal er antibiotica moeten worden voorgeschreven. De ernst van de infectie en de leeftijd van het kind bepalen het soort antibioticum. Dit kan een drankje, tablet of een infuus zijn. De arts zal hierop het ziektebeeld in de gaten houden en via onder andere bloedonderzoek bepalen hoe lang het kind antibioticum dient te slikken.

 

Leeftijd van het kind in relatie tot nierbekkenontsteking

Bij baby’s (tot 1 jaar) zijn de verschijnselen van een nierbekkenontsteking vrij algemeen en daardoor soms moeilijk toe te schrijven aan deze ziekte. De symptomen zijn koorts, spugen en huilen, of de baby wordt juist stilletjes. Soms is er ook geen koorts! Daarnaast is bij kinderen tot 2 jaar is het immuunsysteem nog niet zo sterk. Zij lopen dan ook eerder het risico op infecties. Vanwege de eerder vermelde kan op terugstromen van urine in de blaas, hebben zij een grotere kans last te krijgen van een (chronische) nierbekkenontsteking. Kinderen vanaf 3 à 4 jaar met nierbekkenontsteking hebben de symptomen die meer aansluiten bij die van volwassenen. Dit betekent dat zij ook meestal pijn hebben tijdens het plassen, vaker kleine beetjes plassen en buikpijn heeft. Ook kan de urine verkleurd zijn en sterk ruiken. Vanaf 5 jaar zijn de symptomen gelijk aan ouderen.