Nierbekkenontsteking

Een nierbekkenontsteking is een pijnlijke aandoening! Ook wel pyelonefritis (medische term) genoemd. Dit is een infectie in de nier! Heeft u last van de symptomen zoals misselijkheid, diarree, hoge koorts, pijn in zij aan één of beide kanten van de nier, troebele of bloed in uw urine, koude rillingen, pijn in uw rug en/of pijn bij het plassen? Dan heeft u waarschijnlijk een nierbekkenontsteking!

Heeft u deze klachten? Lees hier dan verder over een nierbekkenontsteking!

Let op! Want dan heeft u bacteriën (een infectie dus) in uw nieren zitten! Een ontsteking van de nieren heeft veel overeenkomende symptomen van een blaasontsteking, hierbij zitten er bacteriën in de blaas. Er moet bij een nierbekkenontsteking dus snel urineonderzoek door uw huisarts worden gedaan.

Wat is een nierbekkenontsteking?

Een nierbekkenontsteking is een aandoening waarbij de wand van je nierbekken is ontstoken. Dit is een infectie in het gedeelte van de nier waar de urine wordt opgevangen die door de nier is geproduceerd. Belangrijk om dus zo snel mogelijk te kijken of de symptomen overeenkomen.

Zoals je wellicht weet, produceren de nieren urine. Die urine wordt via de plasbuis naar de blaas vervoerd. Het nierbekken is het trechtervormige onderdeel waarlangs de urine vanuit de nier, via de urineleider naar de urinebuis gaat. Het nierbekken is een soort reservoir in de nier waarin de urine wordt opgevangen, voordat het verder stroomt richting de blaas en urineleider.

Een nierbekkenontsteking, met een medische term pyelonefritis genoemd, is een ernstige kwaal en niet te verwarren met een urineweginfectie zoals een blaasontsteking. Want bij een blaasontsteking heeft u ook pijn bij het plassen. Wanneer je met deze kwaal kampt, is het dan ook van belang om je snel te laten onderzoeken. Immers, indien de ontsteking onbehandeld blijft en dus niet geneest, kan er permanente schade aan uw lichaam optreden. Ga dus altijd naar een arts bij dit soort infecties!

Hoe krijg je of ontstaat een nierbekkenontsteking?

Een nierbekkenontsteking is een ontsteking van de wand van het nierbekken, veroorzaakt door E-coli bacteriën. Je hebt twee nieren (aan beide kanten een), waardoor je ook tegelijkertijd twee nierbekkenontstekingen kunt oplopen. De ontsteking kan zich ook bij 1 nier voordoen.

Symptomen van een Nierbekkenontsteking

Denkt u dat u de symptomen van een Nierbekkenontsteking hebt? Wat zijn de verschijnselen? Heeft u last van hoge koorts, misselijkheid, rillingen, pijn in uw rug of zij, aan één of beide kanten? Deze klachten zijn mogelijk de symptomen van een nierbekkenontsteking. Bekijk deze complete lijst met de meest voorkomende verschijnselen van een (chronische) pyelonefritis :

 • troebele urine
 • bloed in urine
 • misselijkheid
 • overgeven
 • diarree
 • hoge koorts
 • koude rillingen
 • pijn in de rug
 • lage rugpijn
 • pijn in zij (aan een of aan beide kanten)
 • pijn in onderbuik
 • pijn bij plassen
 • kleine beetjes plassen
 • moe / vermoeidheid
 • pijn in heup
 • pijn in lies
 • pijn in benen
 • duizelig
 • extra afscheiding (bij vrouwen)
 • jeuk bij geslachtsorganen
 • buikpijn
 • flauwvallen
 • geen eetlust
 • hoofdpijn
 • plotseling ziek

De symptomen van een nierontsteking, zoals hoofdpijn, koude rillingen, pijn in onderrug, misselijkheid, spierpijn, koorts, veel plassen. Deze klachten lijken in het begin erg op een blaasontsteking (ook wel urineweginfectie genoemd). Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien een nierbekkenontsteking meestal wordt voorafgegaan door een blaasontsteking. Je merkt dus heel snel of je een nierbekkenontsteking hebt. De bacteriën die de blaasontsteking als urineweginfectie ontwikkelen, kunnen hun weg omhoog vinden naar het nierbekken, die vervolgens ontstoken raken. Zodoende kan de blaasontsteking ontaarden in een nierbekkenontsteking. Met de bijkomende verschijnselen wordt het hele lichaam ontregeld. Je bent dan ook flink ziek. Het kan voorkomen dat de kwaal zich manifesteert zonder dat er eerst een blaasontsteking aan vooraf is gegaan. Dit is echter vrij zeldzaam.

Bekijk hier : Symptomen van een Blaasontsteking

Als je zeker wilt weten dat het niet alleen om een onschuldige blaasontsteking gaat.

Oorzaken van een Nierbekkenontsteking

De oorzaak van een nierbekkenontsteking is altijd een infectie. Een nierbekkenontsteking heeft verschillende oorzaken, maar in de meeste gevallen zijn bacteriën die opstijgen de boosdoener van een infectie. De E.coli is een bacterie welke vaak in de darmen, dikke darm en rond de urinebuis voorkomt, waar ze geen problemen veroorzaakten. Maar zelfs een belangrijk onderdeel van de spijsvertering uitmaken. Wanneer die bacteriën echter via de urineleiders in het nierbekken zijn opgestegen, anaal of via de darm, veroorzaken ze een ontsteking. Mensen met diabetes lopen een hoger risico op een nierontsteking omdat hun lichaam moeilijker infecties kan bestrijden.

Wat te doen bij Nierbekkenontsteking?

Denkt u na het lezen van alle symptomen dat u een ontsteking in de nieren heeft? Neem dan direct contact op met uw huisarts! Lees verder in het artikel wat een arts zoal gaat doen.

Diagnose van een Nierbekkenonsteking

De diagnose van een nierbekkenontsteking of acute pyelonefritis wordt gesteld door een huisarts als u de symptomen/verschijnselen heeft. Ook de diagnose voor chronische pyelonefritis wordt zo gesteld. Om zeker te weten dat u aan een nierbekkenontsteking lijdt, voert de huisarts een aantal onderzoeken uit. Meestal betreft het in eerste instantie een urineonderzoek. U dient dan uw urine op te vangen in een plastic potje en deze binnen twee uur bij uw huisarts afleveren. Aan bepaalde waarden die uit het urine naar voren komen, kunnen artsen de gezondheid van de nierbekken aflezen. Doorgaans is de uitslag bij de huisarts al na 24 uur bekend. Indien nodig kan de arts ook een kweek van uw urinemonster laten maken om te achterhalen welke bacterie de boosdoener van de ontsteking is. Wanneer de kweek van de urine bloed en een teveel aan eiwitten blijkt te bevatten, is er een beschadiging in uw nieren opgetreden. Die uitslag van het onderzoek laat meestal een week op zich wachten.

Behandeling van een Nierbekkenontsteking?

Wat is de behandeling van een nierbekkenontsteking? U kunt worden behandeld bij nierbekkenontsteking met antibiotica. Een nierbekkenontsteking (pyelonefritis) heeft als oorzaak dat bacteriën via de urine via je urineleiders vanaf je blaas naar je nieren stromen. Deze ernstige aandoening is dus iets wat u kunt behandelen.

Uw huisarts gaat u een antibioticakuur voorschrijven. U wordt meestal met antibiotica in een lage dosis behandeld voor om de verantwoordelijke bacterie te doden, terwijl uw urine word onderzocht. De klachten zullen meestal binnen enkele dagen verdwenen zijn.

Wanneer u bent behandeld met antibiotica en het niet aanslaat en je bijvoorbeeld last krijgt van uitdrogingsverschijnselen, kan het zijn dat je in het ziekenhuis wordt behandeld tegen pyelonefritis.

Naast antibiotica van de huisarts en pijnstillers kun je zelf een hoop doen om de ontsteking sneller te laten genezen. Neem allereerst veel rust, want het gaat hier om een serieuze aangelegenheid. Een lichaam dat meerdere keren per week helemaal wordt afgebeuld, heeft vanzelfsprekend minder energie om ontstekingen te herstellen. Koorts vergt namelijk al genoeg van je lichaam. Als er te laat met behandeling wordt gestart kan dit erge gevolgen hebben.

Daarnaast veel drinken (water), zodat de urine goed blijft doorstromen tijdens het plassen! Want drink je veel water dan bevordert dit het herstel. Wanneer je de aandrang voelt om naar de wc te gaan, moet je gelijk gaan. Houd je plas dus niet op, dat is absoluut verkeerd! Laat de blaas helemaal leeglopen wanneer u moet plassen. Dat bevordert namelijk de doorstroming in de urinewegen en het nierbekken. Een goede doorstroming draagt bij aan het voorkomen van dit soort aandoeningen (ook het ontstaan van bijvoorbeeld nierstenen).

Waar zitten je Nierbekken?

Je nierbekken zit in het gedeelte waar de urine via de urineleider naar de blaas stroomt. Kort gezegd het dus gewoon bij je nieren.

Acute Nierbekkenontsteking

Zoals de naam al aangeeft, komt deze nierbekkenontsteking ineens opzetten en is erg pijnlijk. Wanneer u een acute pyelonefritis (nierbekkenontsteking) heeft, ontstaat er een hevige pijn in de rug welke zich aan een kant verplaatst naar de lies toe. Patiënten die een acute vorm hebben, ondervinden daarnaast vaak heftige koude rillingen in hun lichaam en kampen met misselijkheid. Meestal moet men ook braken omdat ze misselijk zijn. Wat te doen bij acute nierbekkenontsteking? Neem direct contact op met uw huisarts!

Chronische Nierbekkenontsteking

De klachten van een langdurige nierbekkenontsteking (chronische pyelonefritis) zijn veel minder vaag. Bij een chronische nierbekkenontsteking is het veel duidelijker dat het om een infectie van de nieren gaat!

Een een chronische nierbekkenontsteking is een infectie welke langdurig kan blijven bestaan. In dat geval spreken we van een langdurige nierbekkenontsteking door het terugstromen van urine in de nieren, of in medische terminologie ‘chronische pyelonefritis’. Vaak verloopt een chronische nierbekkenontsteking met vage klachten en soms zelfs zonder klachten, kenmerken of symptomen. Ook bij de chronische variant zijn klachten veel minder pijnlijk!

Wilt u uitgebreide informatie over een Chronische nierbekkenontsteking? Klik dan hier

Incidentie

Dit soort infecties komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen met ontstoken nieren. Dit komt doordat de plasbuis en anus bij vrouwen dichter bij elkaar liggen. Bij een man is namelijk de plasbuis verbonden met de prostaat. Tijdens een zwangerschap van een vrouw is er ook een grotere kans, door de ruimte die de baby inneemt. Bacteriën zoals de E.coli bacterie, die zich in de darmen bevindt, kunnen dan ook eerder in de blaas terechtkomen met een blaasontsteking tot gevolg. Ook een baby of jong kind loopt statistisch gezien een hoger risico op een nierbekkenontsteking ten opzichte van volwassenen. Maar kinderen zeker ook. Vaak is een zogenaamde reflux de oorzaak hiervan. Hiermee wordt het terugstromen van urine vanuit de plasbuis naar de blaas genoemd, waardoor de bacteriën in het nierbekken kunnen komen.

Nierbekkenontsteking tijdens Zwangerschap

Als zwangere vrouwen last hebben van koorts, misselijkheid, pijn bij plassen of in de rug hebben ze een nierbekkenontsteking of blaasontsteking. Waar de urine vanuit de nier / nieren via de urineleider naar de blaas stroomt kunnen bacteriën een infectie en ontsteking veroorzaken in de nierbekken en zo dus een nierbekkenontsteking tijdens de zwangerschap kunnen veroorzaken.

Doordat de baarmoeder in deze periode tegen de urineleiders drukt, kan het zijn dat de afvoer van urine vanuit de nier minder goed verloopt. Aangezien de urineleiders tijdens de zwangerschap ook wijder zijn, kan het eveneens voorkomen dat urine uit de leiders terugstroomt in de blaas. Dit wordt reflux genoemd bij de nierbekken.

In de meeste gevallen ontstaat een nierbekkenontsteking als je zwanger bent, als gevolg van een verwaarloosde blaasontsteking die iedereen wel kent. In dit artikel : “Nierbekkenontsteking tijdens zwangerschap” gaan we hier nader op in.

Nierbekkenontsteking bij Mannen

Terwijl vrouwen vaker last hebben van een blaasontsteking, komt een nierbekkenontsteking bij de man ook vaak voor. In dit artikel beschrijven we de oorzaak, symptomen en behandeling van een nierbekkenontsteking bij mannen.

Nierbekkenontsteking bij Kinderen

Een nierbekkenontsteking kan op alle leeftijden voorkomen, zo ook bij baby’s en (kleine) kinderen.

Zonder Koorts?

Denkt u dat u nierbekkenontsteking heeft? Maar u heeft geen koorts? Lees dan gauw ons aparte artikel over : een nierbekkenontsteking zonder koorts.

Nierstenen

Mensen die lijden aan suikerziekte of in het verleden last hebben gehad van nierstenen of andere afwijkingen, lopen ook een groter risico. Ten slotte loopt een zeer kleine groep mensen, bij wie de urinewegen zich afwijkend hebben ontwikkeld, ook een verhoogd risico. Dit omdat bacteriën zich bij hen sneller via hun urinewegen en nierbekken kunnen nestelen.

Ernstig

Belangrijk is dat je wordt behandeld! Een nierbekkenontsteking is een infectie met heftige verschijnselen waarover je niet lichtzinnig mag doen. Kleinere aandoeningen, zoals een blaasontsteking, laten zich meestal eenvoudig behandelen, maar dat is in dit geval helaas niet aan de orde. Toch dien je ook waakzaam te zijn bij een blaasontsteking omdat deze dus kan opkruipen naar hoger gelegen organen. Een bezoek aan de huisarts is dus geen overbodige luxe bij dit soort aandoeningen. Wanneer een nierbekkenontsteking niet op de medisch juiste wijze wordt behandeld of wanneer de patiënt de aandoening niet serieus neemt, kan er blijvende schade optreden. Nierschade kan leiden tot andere gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk of hartklachten. Onderschat de aandoening dus niet!

Nierbekkenontsteking en Antibiotica

De oorzaak van een nierbekkenontsteking is een bacteriële infectie, en deze pijnlijke aandoening kan worden bestreden met antibiotica behandeling welke werkzaam hiertegen is. Deze bacterie kan middels bloed- en/of urineonderzoek worden aangetoond. Vaak kan als er sprake is van pyelonefritis, via een kweek van de urine exact bepaald worden om welke bacterie het gaat en welke antibiotica hiertegen werkzaam is.

Indien een nierbekkenontsteking is vastgesteld, kan er meteen worden aangevangen met het innemen van de juiste antibiotica. Er zijn in dat geval twee varianten die het vaakst worden voorgeschreven, te weten:

 • ciprofloxacine: vrouwen (niet-zwanger) kunnen dit middel 7 dagen innemen, mannen zonodig 14 dagen.
 • amoxicilline: kinderen en vrouwen krijgen meestal een kuur van 10 dagen, mannen zonodig 14 dagen.

Naast het antibioticum kan worden volstaan met paracetamol en eventueel een medicijn tegen misselijkheid. Zoals bij elke ontsteking geldt, dient de kuur geheel te worden afgemaakt. Hoewel je je na twee dagen alweer een stuk beter kunt voelen, kan vroegtijdig stoppen met antibiotica de aandoening laten terugkeren. Dit als gevolg van het feit dat er dan nog bacteriën zijn achtergebleven, welke opnieuw voor een ontsteking kunnen zorgen.

Antibiotica helpt niet?

Welke antibiotica werkzaam is kan moet soms proefondervindelijk worden vastgesteld. Slaat de antibiotica niet aan, zal er voor een ander medicijn moeten worden gekozen. Wanneer je merkt dat de klachten niet zijn afgenomen na een dag of 2, dien je contact op te nemen met de huisarts. Uiteraard geldt dit ook wanneer je je juist zieker gaat voelen tijdens het gebruik van de medicatie. Geen antibiotica nemen tijdens een nierbekkenontsteking is geen optie, aangezien een vergevorderde ontsteking kan leiden tot nierschade.

Wanneer een antibiotica niet aanslaat en je bijvoorbeeld last krijgt van uitdrogingsverschijnselen, kan het zijn dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen. Via een infuus kan er dan een antibioticum rechtstreeks in de bloedbaan worden gebracht. Daarnaast kan er met een infuus ook vocht worden toegediend, om je vochtbalans te helpen herstellen.

Herstel na nierbekkenontsteking

Hoe lang het herstel is na een nierbekkenontsteking hangt helemaal van de situatie af. Hier valt dus weinig over te zeggen. Meestal bij een juiste behandeling is het van korte duur.

Zelf Medicatie?

Er word door veel mensen qua medicatie succes geboekt met Rotor Cysticare tegen Urineweginfecties.

[IMG]
[Klik hier]! >> Om Rotor Cysticare Online te Bestellen <<

Opmerking of aanmerking?

Heb jij het idee dat er in dit artikel iets mist? Een toevoeging? Of staat er volgens jou een fout in? Laat het ons hieronder weten! Dan voeren wij jou opmerking of aanmerking door.

Ervaringen, hulp bieden of Vragen?

Heeft u ervaring met een nierbekkenontsteking en wilt u uw kennis/ervaring delen? Wilt u andere helpen met uw kennis. Of heeft u vragen over een nierontsteking? Plaats deze dan onder in deze reacties! Namens alle bezoekers alvast bedankt!

8 reacties op “Nierbekkenontsteking

 1. Zag in het nieuws dat maxima een nierbekkenontsteking had/heeft. Klopt het dat dat is waar deze website over gaat? of heb ik het verkeerd?

 2. Hallo,
  Sins gisteren kwam er een vreeselijke pijn opzetten aan me lies en heb de hele dag op bed gelege maar de pijn was zo heftig dat ik zelfs moest overgeven en alles , toen heb ik de dokterspost begeld en ik dacht zelf aan een blaas ontsteking dus heb ik antibiotica telefonisch gekregen maar een blaas ontsteking heb ik al is gehad maar die pijn die ik nu en gister had die doet zn pijn dat is echt niet normaal. En ook aan de zijkanten van me buik en rug, en het kwam ineens gister opzetten en werd erger en erger en erger .
  Ik heb nu wel een antibioticacuur maar is het denk je een nierbekkenontsteking bij mij? Moet ook heletijd kleine beetje plasse , heel vaaak ook nog is, na het plasse verschrikkelijke pijn aan de zijkanten van me onder buik/rug . Van de pijn heelveel overgeven . Geen zin om te eten heel misselijk heletijd

  Groetjes pris

 3. Beste pris u heeft waarschijnlijk anale sex gehad in combinatie met vaginaal of vingers van een ingang naar de andere u heeft waarschijnlijk nierbekken ontsteking als ik uw verhaal lees

  Succes tommy

 4. Ik heb zelf nierbekkenontsteking gehad en het lijkt absoluut niet op de griep. Als je er last van krijgt dan weet je meteen dat het geen griep is. Je hebt dan heel veel pijn en het is dan van belang om zo snel mogelijk een arts te bezoeken. Voel jij je grieperig dan hoef je dus niet bang te zijn dat je een nierbekkenontsteking hebt.

 5. Ik ken een vriendin en die heeft een accute nierbekkenontsteking gehad. Zij had erg veel pijn en dit wens je niemand toe. Ik vind het dan ook goed dat hier te lezen is wat de klachten kunnen zijn zodat mensen weten waar ze last van hebben en snel daarvoor behandeld kunnen worden.

 6. Interessant om te lezen. Wat ik mij afvroeg is of accute nierbekkenontsteking ook een beetje op griep leek? Dit om dat je daar ook misselijk van wordt. Natuurlijk heb je dan de pijn niet zo hevig maar dan weet ik een beetje wat de klachten zijn.

 7. Helaas kan ik er ook over meepraten en ik kan jullie vertellen dat het echt geen pretje is. Je verkrampt helemaal van de pijn. Ik had ook echt geen idee wat er met mij aan de hand was toen ik hier last van kreeg. Het is dan ook erg belangrijk om de klachten te lezen zodat je het kunt herkennen en tijdig hulp bij de huisarts te zoeken. Misschien blijft je dan de erge pijn bespaard waar ik mee te maken heb gehad. Dit wens je echt je ergste vijand niet toe.

 8. Beste Danny/Tommy
  Eerlijk gezegd is het een nogal botte conclusie die weergeeft.
  Natuurlijk, het is een mogelijkheid, maar in vele gevallen krijg je het toch op een andere manier.
  Ik heb het zelf 2 maal gehad en zeker weten dat ik in de voorafgaande dagen geen enkele vorm van sex heb gehad, laat staan anaal 🙂
  Groetjes, Kida

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *